Saturday, January 6, 2018

Декемврийска разходка * A December walk


Отдавна не бях имала възможност да остана повече от седмица на гости на родителите си във Враца. Но последния месец на 2017 година го направих. Като много други хора в България  обединих почивните дни за Коледа и Нова година, взимайки си два допълнителни дена отпуска, и се отправих към родния си град.
Освен че се насладих на семейна идилия и вкусна домашна кухня, успях да направя и една от любимите ми разходки - до "Хижата" и обратно. Вървях по същия път, по който баща ми водеше мен и сестра ми още от малки. 
Времето беше нетипично топло за месец декември. Имах усещането, че зимата вече си отива и на нейно място идва пролетта. 
*
It's been long since I haven't had the chance to spend more than a week visiting my parents at the town of Vratsa. But the last month of 2017 I did. As many others in Bulgaria, I merged the holidays for Christmas and New Year by taking two extra days vacation, and headed to my hometown. 
Not only did I enjoyed some quality time with the family and delicious home cooking, but I also managed to go on one of my favorite walks - to "The Hut" on the hill and back. I walked the same route, on which my father used to take me and my sister ever since we were little. 
The weather was unusually warm for December. I had the feeling, that the winter was already changing into spring. 


Sunday, December 3, 2017

Любимата есен в Родопите * The beloved autumn in the Rhodope Mountains

Зимата вече ни предупреди за наближаването си, а есента сега е мрачна и дъждовна. Короните на дърветата са почти голи и ние газим мокрите им листа по улиците ... 
Но само преди месец-два пейзажът беше съвсем различен. 
Царуваше златна есен! 
Беше точно каквато я харесвам: слънчева, дори топла, със светлосиньо небе и бели облаци. Есен с неизброими нюанси на червено, жълто, оранжево и зелено. 
За мое щастие, успях да се насладя на един от любимите си сезони не където и да е, а в Родопи планина. 
Нека да ви споделя няколко октомврийски пейзажи от района на селата Гела и Стикъл (в близост до с. Широка лъка).
*
Winter has already warned us of its arrival and the autumn is now gloomy and rainy. The tree crowns are almost naked and we step on their wet leaves in the streets ...
However, only a month or two ago, the landscape was completely different.
It was a golden autumn!
It was just the way I like it: sunny, even warm, with a bright blue sky and white clouds. Autumn with countless shades of red, yellow, orange and green.
Fortunately, I was able to enjoy one of my favorite seasons not just anywhere, but in the Rhodope Mountains. 
Let me share with you some October landscapes of the Gela and Stikal villages (near the village of Shiroka laka).


Бялата къща на първата снимка е Вила Марияна (с. Стикъл), където бяхме отседнали ние. Като цяло е чудесно място, където можете да се настаните и с деца, и с кучета. Имайте предвид все пак, че собствениците на къщата също нощуват там, когато има гости. Положителното на присъствието им беше, че имаше кой да ни препоръча маршрут за разходка. За лек и приятен, не особено дълъг път, хазяинът ни посъветва да отидем до съседното село.
Пътят за Гела се спуска към реката, разделяща селата и след това се изкачва към хълма в съседство. Ако се прокара въздушна линия между двете населени места се вижда, че са доста близо едно до друго. За това свидетелства и местната легенда, че в миналото комуникацията между жителите им е можело да се осъществява и с ... викане.
Разходката отнема час-два, отиване и връщане, в зависимост от темпото ви на ходене, дали правите фото-паузи и дали имате спящо дете, което мъжете в компанията се редуват да носят на ръце. 
*
The white house on that first photo is Villa Mariana (in Stikal) and that is where we were staying. All in all it is a great place to stay and both children and dogs are welcome. Keep in mind though, that the owners also sleep in the house whenever there are guests. The positive side of their presence was, that there was someone who could recommend us a route. For a light and pleasant, not particularly long walk, the landlord suggested that we go to the neighboring village.
The road to Gela goes downhill to the river, which divides the villages, and then it climbs back to the next hill. The distance by air between the two settlements is quite short. There is even a local legend, that in the past the communication between the villagers was posible even only with ... shouting.
The "round trip" takes an hour or two, depending on your walking pace, whether you are stopping for photos and whether you have a sleeping child, who the men in the group are taking turns to carry.За съжаление и тук не липсваха пустеещи, полуразрушени домове.
*
Unfortunately, there were deserted, half-destroyed homes to be seen here as well.Обиколихме малко из село Гела с надеждата да намерим място, предлагащо храна. Не успяхме да открием такова и се запътихме обратно към село Стикъл, чието име така и не разбрах дали означава нещо, но ме забавлява безкрайно много!
*
We wandered a bit in the village of Gela in hope of finding a place to eat. As we failed in our search, we headed back to the village of Stikal. I never understood if the name Stikal means anything, but the sound of it amuses me still.

Tuesday, November 28, 2017

Есента среща зимата * Autumn meets winter

Когато есента срещне зимата ...
*
When autumn meets winter ...
Фото серията е направена с телефона ми, тъй като беше единственото средство за снимане, с което разполагах в дадения момент. Няма как да не се съглася с поговорката, че "най-добрата камера е тази, която е с теб". 
*
The photo series was made with my phone as it was the only option I had at the moment. How could I disagree with the saying, that "the best camera is the one you have with you".